Informace

zpět

Definice

Stejně jako neexistuje jedna daná realita, neexistuje jediná správná definice společensky prospěšného (sociálního) podnikání.

Jako výchozí můžeme použít deficici z wikipedie http://en.wikipedia.org/wiki/Social_entrepreneurship
(pro překlad můžete použít http://translate.google.com/#en|cs| , stačí vložit link do okna).

Legislativní rámec

Právní řád České republiky pojem sociální podnikání, ani sociální podnik / firma nezná a tedy nereguluje. Daňové a jiné zvýhodnění, kterému se těší v některých zemích západní Evropy, tak není v ČR možné.

Se vším ale možná v příštích letech zahýbá zákon o veřejné prospěšnosti, který se pomalu připravuje.

http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/vecny-zamer- zakona-o-statusu-verejne-prospesnosti-dnes-schvalila-vlada-72399/

Hlavní hráči v ČR

Programy a služby v oblasti rozvoje sociálního podnikání v České republice nabízejí primárně následující organizace.

 • Innovation Tank o.s. - www.innovationtank.eu

  Přináší Vám tento web, realizuje projekt START UP (link) v jehož rámci nabízí zdarma elearningový kurz “Vše pro rozjezd mého social byznysu”(link). Nad rámec projektu START UP nabízí Innovation Tank individuální placené konzultace.

 • Nová ekonomika o.s. – www.nova-ekonomika.cz

  Provozuje web www.socialni-ekonomika.cz , realizuje projekt Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky a nabízí vzdělávací workshopy a poradenství.

 • Nadace VIA - www.nadacevia.cz

  Realizuje program Akademie sociálního podnikání, jehož cílem je, pomoci vybraným neziskovým organizacím začlenit výdělečné aktivity do života organizace, poskytnout jim asistenci při jejich rozvíjení a zdokonalování a přispět tak k celkovému rozvoji a stabilizaci podpořených organizací. http://www.nadacevia.cz/cz/o-nadaci/co-delame/pilir-rozvoj-nno/akademie-socialniho-podnikani

 • NESST - www.nesst.org

  Realizuje každoroční soutěž na podporu sociálního podnikání. http://www.nesst.org/2011nesstciticzsk.asp

 • ASHOKA - www.ashoka.org

  V České republice realizuje své aktivity v omezeném měřítku, primárně se zaměřuje na podporu schopných jednotlivců s vysokým potenciálem generovat pozitivní společenský dopad.

 • Svaz českých a moravských výrobních družstev - www.scmvd.cz

  Zaměřuje se na podporu podnikatelských aktivit družstev.

 • Hub Praha - http://prague.the-hub.net

  Nabízí kvalitní a levné zázemí pro rozjezd sociálního podnikání (pracovní prostor, zasedací místnosti, internet, tisk).

Platformy pro spolupráci


Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky – TESSEA

Posláním TESSEA je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR, zejména vytvořením a rozvíjením modelu infrastruktury pro jeho rozvoj, zahrnující oblasti osvěty, vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni a jeho prosazování do koncepcí, strategií a politik.TESSEA nemá právní subjektivitu, k prosazení svých cílů využívá dobrovolné iniciativy svých členů, případně projektů a dalších nástrojů, jejichž nositeli jsou konkrétní členové TESSEA.
http://www.socialni-ekonomika.cz/en/o-projektu-tessea.html


Stránka Společensky prospěšné podnikání v ČR na facebooku

Neformální platforma k výměně kontaktů, informací, zkušeností.
http://www.facebook.com/pages/Společensky-prospěšné-podnikán%C3%AD-v-ČR-Czech-social-entrepreneurship/200327853330555